6 Search results

For the term "dokument".

Homilia o. Zdzisława Wojciechowskiego na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

1. Kończymy nasze 8 dniowe świętowanie wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa świętem Miłosierdzia Bożego. To oznacza, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa objawiają miłość i miłosierdzie Boga do nas. Tak samo miłosierdzie Boga bez śmierci i zmartwychwstania Jezusa byłoby pozbawione wiarygodności. Czytania liturgiczne pokazują...

Dobrze wybieraj, kogo słuchasz

Niedziela Zesłania Ducha Świętego Czytania: Rdz 11, 1-9 ; Wj 19, 3-8a. 16-20b ; J 7, 37-39 Narodzenie człowieka oznacza nowe życie i nową historię. To również nowe życie i historia jego otoczenia. Narodzenie człowieka otwiera kolejną historię zbawienia. Każde nowe życie ma wymierny...

Pedagogia ignacjańska

Pedagogia ignacjańska Wydane w 1986 r. opracowanie pt. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania wywołało wśród nauczycieli, administratorów szkół, rodziców i wielu innych osób na całym świecie ponowne zainteresowanie jezuickim wychowaniem. Dało im poczucie tożsamości i ukazało cel. Dokument ten został przetłumaczony na 13 języków. Stał...

Metody wychowawcze

Metody wychowawcze w jezuickich szkołach Vincent J. Dunzirauco SJ WPROWADZENIE To dla mnie szczególny zaszczyt, że mogę dziś skierować do was słowo. Jako wychowawcy podjęliśmy się wszyscy tego samego zadania: uformować następne pokolenie, które na przełomie tysiącleci włączy się w bieg historii. Rodzice, którzy...

Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici

O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II Spis rozdziałów WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, WY — LATOROŚLAMI. ROZDZIAŁ II. LATOROŚLE JEDNEGO WINNEGO KRZEWU. ROZDZIAŁ III. PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC...

Ogólnopolski Zjazd Wspólnot w Połowie Drogi 2016

W dniach 13-15 maja br. Męskie Wspólnoty w Połowie Drogi z Trójmiasta, Warszawy i Olsztyna spotkały się na swym dorocznym zjeździe z Gietrzwałdzie. Gietrzwałd jest miejscem szczególnym. W tej niewielkiej miejscowości nieopodal Olsztyna w dniach od 27 czerwca do 16 września 1877 roku dwom...